20 lutego 2024

XIII Salon Edukacyjny

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w XIII Salonie Edukacyjnym – Perspektywy Polskiej Edukacji. „Ucz się – jak to łatwo powiedzieć”. Rozwijanie uczniowskich kompetencji w zakresie uczenia się.

Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozumienia procesów poznawczych, barier w nauce oraz czynników motywujących uczniów, a także zaprezentowanie skutecznych strategii wspierających rozwój umiejętności uczenia się u uczniów i wymiana doświadczeń w zakresie różnorodnych stylów uczenia się oraz indywidualnych potrzeb uczniów

Konferencja odbędzie się w czwartek 7 marca 2024 r., w godz. od 14:00 do 18.15 w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie
Szczegółowy program i formularz zapisów można znaleźć na stronie internetowej MCDN