16 marca 2023

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 – Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronie internetowej CKE opublikowano kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023:

  1. Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.
  2. Opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):