3 listopada 2022

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi egzaminu maturalnego w Formule 2023, dostępnymi na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.