11 czerwca 2024

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja wobec wyzwań współczesności”

6 czerwca 2024 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja wobec wyzwań współczesności”. Jednym z zaproszonych gości była II Małopolska Wicekurator Oświaty Katarzyna Mitka.

Konferencję otworzył dr hab. prof. UJ Grzegorz Mazurkiewicz. Przywitał zgromadzonych gości, prelegentów oraz prelegentki. W swoim przemówieniu przypomniał także o powodach i celach spotkania; następnie oddał głos II Małopolskiej Wicekurator Oświaty Katarzynie Mitce. Wicekurator Mitka przedstawiła ogólną sytuację w obszarze edukacji w Polsce, wskazała na konieczność zmian i wyraziła nadzieję, że oczekiwana reforma w tej materii zmaterializuje się i w perspektywie da dobre rezultaty.

Kolejną część konferencji, prowadzonej i moderowanej przez dr. Jakuba Kołodziejczaka wypełniły wykłady zaproszonych prelegentów i prelegentek, które stały się punktem wyjścia do późniejszej dyskusji – o wyzwaniach dla systemu edukacji w Polsce, kształceniu osób dorosłych, edukacji obywatelskiej po 1989 roku oraz o dialogu w szkole.

dr hab. prof. UJ Grzegorz Mazurkiewicz podczas swojego przemówienia
Dr Jakub Kołodziejczyk podczas zapowiadania jednego z prelegentów
II Małopolska Wicekurator Oświaty, Katarzyna Mitka
Publiczność zgromadzona podczas jednego z wykładów na UJ