10 czerwca 2024

Jubileusz 70-lecia Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie

4 czerwca 2024 w Przedszkolu Samorządowym nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia powstania Przedszkola.

Przedszkolną salę zabaw wypełnili zaproszeni goście: rodzice dzieci aktualnie uczęszczających, rodzice byłych wychowanków, dorośli dziś wychowankowie, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych współpracujących z przedszkolem.

W imieniu Małopolskiej Kurator Oświaty głos zabrał I Wicekurator Oświaty Artur Pasek i na ręce Pani Dyrektor Anny Węglarz złożył list gratulacyjny. Zebrani goście z wielką uwagą i zainteresowaniem obejrzeli występy artystyczne przygotowane dla nich przez przedszkolaki wraz z nauczycielami. Zwieńczeniem wydarzenia było wejście do sali mężczyzny w stroju św. Mikołaja w charakterze patrona, który razem z przedszkolakami zaśpiewał hymn przedszkola.

Chłopcy w góralskich strojach tańczą taniec góralski.
Chłopcy w góralskich strojach tańczą z ciupagami.
Dzieci w krakowskich strojach tańczą regionalny taniec.
I Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek i Anna Węglarz oglądają występy dzieci.
I Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek ogląda taniec dziewczynek w strojach krakowskich.
I Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek składa list gratulacyjny dyrektorce przedszkola Annie Węglarz.
Lajkonik stojący wśród dzieci w regionalnych strojach.
Patron przedszkola, Święty Mikołaj w otoczeniu dzieci w góralskich strojach.