16 kwietnia 2018

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: