25 listopada 2019

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu