14 grudnia 2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – PO ZMIANIE