6 czerwca 2024

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich

Minister Edukacji ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji
w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli (OSG) – 1 etat.

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji.

Treść ogłoszenia dostępna w sekcji Załączniki.

Załączniki