12 kwietnia 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku

Do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania

Załącznik nr 4 – wykaz osób wchodzących w skład kadry wypoczynku

Załącznik nr 5 – informacja dotycząca turnusów oraz opis standardu obiektu

Załącznik nr 6 – szczegółowy program wypoczynku

Załącznik nr 7 – wykaz ośrodków pomocy społecznej, z których rekrutowani będą uczestnicy

Załącznik nr 8 – oświadczenie o realizacji wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Załącznik nr 9 – formularz zgłoszenia kandydata do pracy w komisji

Załącznik nr 10 – zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego