25 września 2023

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach „Finansomania”

grafika olimpiadyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do mającej rozpocząć się jkuż wkrótce  II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”. Jej celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych do zgłębiania tematyki finansowej, zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań.

Laureaci i finaliści Olimpiady mogą uzyskać specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę oraz liczne nagrody rzeczowe. Upominkami rzeczowymi zostaną również nagrodzeni nauczyciele-opiekunowie finalistów.

Szczegóły dotyczące Olimpiady, w tym harmonogram II edycji, można znaleźć na oficjalnej stronie: link do strony

Załączniki

ulotka_Finansomania_14.06.2023
Data: 2023-09-25, rozmiar: 150 KB