2 października 2023

XXXI Olimpiada Informatyczna i XVIII Olimpiada Informatyczna Juniorów

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów zapraszają do udziału i informują o:

  • Olimpiadzie Informatycznej (OI), która jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych (mogą brać w niej udział także uczniowie szkół podstawowych) Jest konkursem indywidualnym skierowanym do uczniów zainteresowanych informatyką, a w szczególności programowaniem. Tegoroczna XXXI edycja rozpoczyna się 16 października i potrwa do 20 listopada 2023 r. przez Internet. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej oi.edu.pl w zakładce jak zacząć.
  • Olimpiadzie Informatycznej Juniorów (OIJ), która jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół podstawowych. Jej pierwszy etap rozpoczął się 25 września i potrwa do 8 stycznia 2024 r. Polega on na samodzielnym, zdalnym rozwiązywaniu zadań programistycznych przez zarejestrowanych uczestników OIJ oraz na teście wiedzy informatycznej, który odbędzie się w szkole ucznia 26 października 2023 roku pod opieką nauczyciela.

Rejestracja do obydwu olimpiad jest dostępna przez cały czas trwania zawodów I stopnia. Uczniowie mogą przystąpić do zawodów przez cały okres ich trwania!

Wszelkie informacje, m.in. terminarze, regulaminy, zasady organizacji zawodów znajdują się odpowiednio na stronach internetowych XXXI Olimpiady Informatycznej oraz XVIII Olimpiady Informatycznej Juniorów