20 maja 2022

Podstawy programowe dla nowych zawodów – rozporządzenie podpisane

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – podpisane.

Określono w nim podstawy programowe kształcenia w sześciu nowych zawodach: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego oraz dokonano zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji jachtów i łodzi, technik rybołówstwa morskiego, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej, które są konsekwencją wprowadzenia podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach: technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy oraz technik przemysłu jachtowego.

Ponadto wprowadzono nową dodatkową umiejętność zawodową pn. „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego”.