31 października 2023

Postaw na mediację – III edycja konkursu

plakat konkursu

 

Zapraszamy do organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości III edycji konkursu Postaw na mediację. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość świetnej zabawy, polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

 

 

Konkurs został podzielony na II etapy:

  • I etap konkursu polega na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów faktycznych, tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych, czy prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycję zawarcia ugody.
  • Natomiast II etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Do II etapu zakwalifikuje się 5 najlepszych drużyn.

Przewidziano następujące nagrody pieniężne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 złotych;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

Zgłoszenia Drużyny Mediacyjnej może dokonać jej opiekun (nauczyciel) poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu scenariusza mediacji, formularza zgłoszeniowego i niezbędnych oświadczeń w formacie pdf na adres: edukacja.prawna@ms.gov.pl do dnia 8 listopada 2023 r.

Szczegóły konkursu, warunki uczestnictwa oraz treść kazusów znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/iii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje