18 marca 2024

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy. Natomiast Edukacja zdrowotna w szkole, w tym nauka pierwszej pomocy ma być jednym z planowanych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.

W związku z powyższym zachęcam Państwa szkoły do udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach ogólnodostępnego i bezpłatnego programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który jest organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Szkolenia dla nauczycieli są darmowe, trwają jeden dzień i obejmują część praktyczną oraz teoretyczną. Prowadzą je instruktorzy Fundacji WOŚP. W ramach programu szkoły otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.

Zapisy odbywają się poprzez link Dołącz do Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Dzięki takim praktycznym zajęciom dzieci kształtują odpowiednie nawyki i zachowania adekwatne do sytuacji. Przy okazji w interesujący sposób realizują wymagania podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 

Z wyrazami szacunku

Barbara Nowacka
Minister Edukacji