6 grudnia 2019

Projekt „Szkoła dla innowatora”

Szanowni Państwo Dyrektorzy                    
publicznych szkół podstawowych,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie pn. Szkoła dla innowatora.

Szkoła dla innowatora to pilotażowy projekt wspierający szkoły w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 grudnia 2019 roku i będzie otwarta dla wszystkich publicznych szkół podstawowych. Kluczowym kryterium wyboru będzie motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w projekcie i wprowadzania zmiany w swojej szkole. Ważnym kryterium wyboru, będzie również zróżnicowanie szkół, tak by w projekcie mogły wziąć udział zarówno szkoły małe i duże, szkoły wiejskie, szkoły
z małych i szkoły z dużych miast.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl

 

Kontakt:

e-mail: szkoladlainnowatora@ceo.org.pl

telefon: (22) 875 85 97 wew. 109