18 grudnia 2023

„Projekt z ZUS” 2023/2024

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do udziału w inicjatywie „Projekt z ZUS”, adresowanej do uczniów szkół podstawowych.

Projekt edukacyjny „Projekt z ZUS”
„Projekt z ZUS” w interesującej formie ma uświadomić młodzieży jak ważne są ubezpieczenia społeczne. Realizując „Projekt z ZUS” chcemy zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość.

Dlaczego warto?
Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej ZUS, ponieważ:

 • uczymy o ubezpieczeniach społecznych w sposób praktyczny, przystępny i interesujący;
 • „Projekt z ZUS” ma uświadomić młodzieży, jak ważne są ubezpieczenia społeczne;
 • zwracamy uwagę na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość;
 • zapewniamy opiekę merytoryczną w czasie trwania projektu;
 • „Projekt z ZUS” może być realizowany w ramach doradztwa zawodowego;
 • „Projekt z ZUS” jest dla uczniów świetnym przygotowaniem do ewentualnego udziału w „Lekcjach z ZUS” (projekcie, który realizujemy w szkołach ponadpodstawowych) i Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (a Olimpiada to indeksy uczelni wyższych, dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni, nagrody rzeczowe, zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości).

Lekcję „Projekt z ZUS” może przeprowadzić:

 • nauczyciel – w realizacji projektu oferujemy wsparcie merytoryczne;
 • pracownik ZUS.

Materiały edukacyjne
Materiały dla nauczyciela do realizacji projektu znajdują się na naszej stronie internetowej: Materiały dla nauczyciela „Projekt z ZUS”.

Konkurs
Po przeprowadzonej lekcji młodzież – jeśli chce – może przygotować projekt, który będzie ich własną odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”. Uczniowie mogą przygotować projekt w formie:

 • filmu: do 5 minut (przekazany w formie pliku mp4 na pendrive);
 • plakatu;
 • komiksu: minimum 5 scenek.

Pracę konkursową można przygotować indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 5 osób).

„Projekt z ZUS” na świadectwie ukończenia szkoły
Małopolski Kurator Oświaty wyraziła zgodę na wpisanie „Projektu z ZUS” do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Najważniejsze daty z harmonogramu projektu:

 • do 22 marca 2024 r. (piątek) zgłoszenie szkół do udziału w projekcie – przesłanie Karty zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie (załącznik nr 2 do regulaminu) na adres mejlowy koordynatora do spraw komunikacji społecznej i edukacji;
 • do 22 marca 2024 r. (piątek) przeprowadzenie zajęć dla uczniów w szkołach i wykonanie prac projektowych;
 • do 25 marca 2024 r. (poniedziałek) wyłonienie najlepszych prac przez komisje szkolne – I etap (szkolny) konkursu (rozstrzygniecie konkursu na etapie szkolnym);
 • do 5 kwietnia 2024 r. (piątek) dostarczenie najlepszych prac do komisji wojewódzkiej (załącznik nr 10 do regulaminu).

Pełna informacja do pobrania poniżej, a więcej znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS Oferta edukacyjna ZUS

Kontakt dotyczący „Projektu z ZUS” i konkursu w województwie małopolskim:
Kraków:

 • pani Monika Suder – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, tel., 12 424 62 76, kom. 502 008 369, e-mail: monika.suder@zus.pl;
 • pani Sylwia Wrona – starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Analiz, tel. 12 424 64 26, e-mail: sylwia.wrona@zus.pl

Chrzanów:

 • pani Barbara Korpała – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, tel. 32 318 11 47, e-mail: barbara.korpala@zus.pl

Nowy Sącz:

 • pani Anna Mieczkowska – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, tel. 18 449 81 96, kom. 502 001 021, e-mail: anna.mieczkowska@zus.pl

Tarnów:

 • pani Wanda Wojtanowska – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, tel. 14 632 75 96, e-mail: wanda.wojtanowska@zus.pl

Załączniki: