15 grudnia 2023

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Tematem prac ma być do wyboru:

  • plastyczna interpretacja wiersza poetek obozowych z KL Ravensbrück,
  • plastyczna interpretacja fragmentu prozy poobozowej KL Ravensbrück,
  • portret jednej z więźniarek KL Ravensbrück.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych,

KATEGORIA II – młodzież szkół ponadpodstawowych.

Do każdej pracy należy dołączyć fragment utworu (wiersz lub proza) będącego inspiracją do powstania pracy plastycznej wraz z tytułem i autorem lub imię i nazwisko osoby przedstawionej na portrecie wraz z krótką informacją na temat tej osoby.

Termin nadsyłania prac: do 22 marca 2024 r. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

Kłodne 144, 34-654 Męcina

Regulamin i karta zgłoszeń oraz informacje o konkursie na stronie internetowej Organizatora

Załączniki