12 czerwca 2017

Rekrutacja koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych

Kraków, 8 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

1. Agnieszka Chlanda
2. Katarzyna Kawa
3. Iwona Szuperska-Mazur
4. Katarzyna Guguła
5. Maria Foryś
6. Krystyna Zając
7. Ewa Kulig
8. Dorota Suchocka
9. Katarzyna Migdał
10. Agnieszka Gibas