11 stycznia 2023

„Romowie – historia i kultura” – zaproszenie na wystawę

logo wystawy Romowie historia i kulturaW siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce w Oświęcimiu trwa stała wystawa „Romowie – historia i kultura”. Wystawa została zrealizowana dzięki dotacji przyznanej przez MSWiA w ramach realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Przewodnią  ideą autorów wystawy była prezentacja losów narodu romskiego w procesie jego wędrówki do Europy – miejsca, w którym Romowie od wieków kształtowali swoją odrębność, stając się obywatelami świata. Wystawa umożliwia poznanie szeroko pojętej kultury romskiej z jej pięknem, kolorytem i różnorodnością, co może stać się dodatkowo lekcją na temat historii i tradycji romskiej.

Więcej informacji na temat wystawy znajdą Państwo pod adresem http://www.stowarzyszenie.romowie.net/Wystawa–559.html