4 września 2023

„Sprawcy z Majdanka –  identyfikacja negatywna w edukacji o II wojnie światowej” – Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza na VII edycję szkolenia metodycznego

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VII. edycję szkolenia metodycznego, dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci, pt.:„Sprawcy z Majdanka –  identyfikacja negatywna w edukacji o II wojnie światowej”

Kiedy – 21 października 2023 r.  Godz. 9:00 – 17:00

Gdzie –  Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 67

Wizyty w poobozowych miejscach pamięci należą do jednej z najważniejszych form pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, a proponowane warsztaty metodyczne mają na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z takiej możliwości dydaktycznej. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak ciekawie opowiadać o przeszłości oraz poznają metody pracy z uczniami w muzeach upamiętnienia, które są dostosowane do wrażliwości i zainteresowań współczesnego odbiorcy.

Przedmiotem tegorocznej edycji szkolenia będzie refleksja poświęcona motywom postępowania sprawców masowych mordów. Podczas wspólnej analizy biografii esesmanów z Majdanka oraz wybranych teorii socjologiczno-psychologicznych, porozmawiamy o czynnikach, które mogą doprowadzić do popełniania zbrodni zarówno przez jednostki, jak i grupy „zwyczajnych ludzi”. Pytanie o biernych i aktywnych sprawców przemocy będzie więc nie tylko szansą na poznanie historii KL Lublin z innej perspektywy, lecz także zachętą do dyskusji dotyczącej problematyki rasizmu, ksenofobii, wykluczenia i mowy nienawiści.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu oraz tematyczne materiały edukacyjne.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisaną (odręcznie i zeskanowaną) klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i zgodę na wykorzystanie wizerunku prosimy przesłać drogą mailową na adres: p.petal@majdanek.eu do dnia 25 września 2023 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 81 710 28 27.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się  na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku