16 października 2023

„Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze” – zaproszenie do konkursu plastycznego

plakat konkursuZapraszamy do udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Konkurs skierowany jest dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja. Zapisy do konkursu i przesyłanie prac poprzez stronę internetową

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:

  • I nagroda wynosi 2000 PLN,
  • II nagroda – 1000 PLN,
  • III nagroda – 500 PLN.

Łączna pula nagród to 10500 PLN. Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Kontakt ws. konkursu: mail: swmikolaj@fsd.lublin.pl,

 Szczegółowe tematy prac:

  1. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka umacniającego wiarę Twoją oraz Twoich koleżanek i kolegów.
  2. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka wierzącego w Kościół Chrystusowy i wskazującego Twoje miejsce w Kościele (Eucharystia, sakramenty, wspólnota).
  3. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, najpiękniejszego prezentu duchowego dla Kościoła Chrystusowego – który z jego czynów najbardziej przemówił do Ciebie.
  4. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja umacniającego wiarę we współczesnym świecie za pomocą uczynków, które znasz z historii o tym świętym.
  5. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, który wierzył i kochał Kościół Chrystusowy – jak postać tego świętego może być inspiracją dla głoszenia miłości Chrystusa wśród koleżanek i kolegów.

Harmonogram konkursu:

  • Do 19 listopada 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych poprzez formularz dostępny na stronie internetowej
  • 5 grudnia 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu, koncert połączony z galą finałową, który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (przy Placu Teatralnym 1) o godz. 17.00.

Zgłoszenia i pełne informację o konkursie

Kontakt ws. konkursu: mail: swmikolaj@fsd.lublin.pl,