15 czerwca 2022

Szkolenia ORE dotyczące edukacji mniejszości narodowych i etnicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szereg szkoleń online w zakresie wsparcia kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej.
Treści szkoleń będą przydatne w pracy z uczniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla asystentów edukacji romskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę: www.szkolenia.ore.edu.pl, gdzie znajdują się informacje szczegółowe wraz z terminami szkoleń.

W sprawach dotyczących szkoleń proszę o kontakt z Panią Mariną Warsimaszwili – marina.warsimaszwili@ore.edu.pl