10 czerwca 2022

Szkolenie ORE „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół podstawowych z wykorzystaniem narzędzi TIK”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza kadrę zarządzającą, nauczycieli szkół podstawowych (pracujących w klasach IV-VIII) oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, do udziału w warsztatach „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół podstawowych z wykorzystaniem narzędzi TIK”.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach: 15 i 22 czerwca 2022 r. , spotkania on-line na platformie ClickMeeting w godz. 17.00-20.30.

Rekrutacja odbędzie się w terminie do 14 czerwca 2022 r.

Szczegóły, zapisy oraz sylabus szkolenia dostępne są na stronie:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6644

Osoba do kontaktu: Anna Kasperska-Gochna, e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl