20 czerwca 2023

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów – 21 czerwca 2023 r.

Na prośbę Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informujemy,  że z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.

Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed
włamaniami.
W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN .
W chwili obecnej dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom
do mieszkań.
Zachęcamy do podjęcia w okresie poprzedzającym wakacje – oraz w ich czasie – działań wpisujących się w cele V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, w tym do upowszechnienia na poziomie lokalnym informacji na temat ww. przedsięwzięcia, np. poprzez publikację informacji o kampanii na swoich stronach internetowych.

Załączniki