3 października 2023

VI edycja Małopolskiego Konkursu Czytelniczego „Czytam, znam rozumiem”

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w VI edycji Małopolskiego Konkursu Czytelniczego „Czytam, znam rozumiem”.

Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do wnikliwej lektury dzieł stanowiących niezbywalną część polskiego dziedzictwa narodowego, rozwijanie kultury czytelniczej i kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap: szkolny – eliminacje pisemne;
  • II etap: wojewódzki – dwuczęściowe eliminacje pisemne: test wiedzy na temat lektur konkursowych i wypowiedź pisemna o charakterze argumentacyjnym składająca się z dwóch tematów.

Zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną do dnia 30 listopada 2023 r.

Szczegóły w załączonym Regulaminie.

Załączniki

konkurs_czytelniczy_2023-2024_regulamin
Data: 2023-10-03, rozmiar: 540 KB