17 listopada 2023

WEBINAR Z UDZIAŁEM DR. TOMASZA DOMAŃSKIEGO DEDYKOWANY DLA UCZESTNIKÓW MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-DOKUMENTALNEGO „MŁODY DOKUMENTALISTA 2023/2024″

Oddział IPN w Krakowie oraz Małopolski Kurator Oświaty wraz z Wydziałami Katechetycznymi Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej i Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają osoby przygotowujące się do udziału w Małopolskim konkursie literacko-dokumentalnym „Młody Dokumentalista 2023/2024” do wysłuchania webinaru z udziałem dr. Tomasza Domańskiego pt. „Pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”. Link do pobrania zapisu audio-video o rozm. blisko 9GB.

Małopolski konkurs literacko-dokumentalny „Młody Dokumentalista 2023/2024″, odbywający się pod hasłem „… bo ratujemy życie”, z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów oraz w związku z ustanowieniem roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów, został ogłoszony 6 października 2023 i przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Małopolski. Zadanie konkursowe polega na napisaniu reportażu jako pracy indywidualnej, poświęconej wybranej osobie lub osobom (np. rodzinie) Polaków ratujących Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski w latach 1939-1945. Bohaterami przygotowywanych reportaży mogą być nie tylko osoby uhonorowane tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Patronat honorowy nad projektem objęli: dr Wanda Półtawska (zmarła po ogłoszeniu konkursu), Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, Biskup Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż.

Patronat medialny: Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, Radio Dobra Nowina Małopolska.

Jednocześnie organizatorzy już dziś zapraszają do wysłuchania II webinaru, z którym będzie można zapoznać się po 7 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia prac przyjmowane będą: 1-19 stycznia 2024
Rozstrzygnięcie konkursu: 20 marca 2024 podczas Gali Finałowej