30 czerwca 2023

„Wektory życia” – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, szkolenia i scenariusze dla nauczycieli

„Wektory życia” to program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych zaprojektowany w formie 12 warsztatów, opracowany na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej i psychologicznej. Program powstał w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.

logo programu

Wprowadzenie warsztatów „Wektory życia”  ich efektywna realizacja niewątpliwie będzie przede wszystkim wzmacniać młodzież w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomagać wychowawczą rolę rodziny poprzez ożywienie realizacji wychowania do życia w rodzinie, będzie też wspomagać dyrektorów i nauczycieli w realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych. Do scenariuszy załączone są prezentacje multimedialne oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Ośrodek Rozwoju Edukacji już wyłonił i przeszkolił 37 wojewódzkich trenerów programu, którzy od września 2023 roku rozpoczną szkolenia dla nauczycieli w każdym województwie.

Zachęcamy Dyrektorów szkół do rozważenia realizacji Programu „Wektory Życia”, a Nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniach dla realizatorów Programu.

Więcej informacji będzie można uzyskać podczas narad inaugurujących rok szkolny 2023/2024 z dyrektorami szkół, podczas których przewidziane jest przedstawienie osób, które będą szkoliły nauczycieli w naszym województwie, opowiedzą o założeniach Programu, programie szkoleń i podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji pilotażu Programu.