1 lutego 2024

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi” jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym już po raz dwudziesty czwarty. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Globalne ocieplenie klimatu”. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych i organizacji osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest:

  1. kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska;
  2. wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania;
  3. kształtowanie postaw prozdrowotnych;
  4. rozwijanie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  5. promowanie osiągnięć uczniów.

Formami konkursu są: turniej wiedzy, konkurs plastyczny, fotograficzny, filmowy i literacki.

Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach oraz w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Ocena prac plastycznych odbędzie się  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Biskupice. Na uroczystą galę konkursu Organizatorzy zapraszają do Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, a wystawa prac pokonkursowych będzie w na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Zgłoszenie udziału w TURNIEJU WIEDZY należy przesłać wyłącznie  w formie papierowej na adres  Szkoły Podstawowej w Trąbkach, Trąbki 312, 32-020 Wieliczka do dnia 09.02.2024 r.

Termin dostarczenia prac plastycznych, literackich, fotograficznych i filmowych do 05.03.2024r. do szkół, które są organizatorami  konkursu.

Regulaminy konkursu zamieszczone sa poniżej, a także na stronie internetowej Organizatora, odpowiednio: Regulamin Konkursu Wiedzy i Regulamin Konkursu Artystycznego

Organizatorzy zapraszają również do kontaktu mailowego

 

Załączniki

WKE2024wiedzy
Data: 2024-02-01, rozmiar: 371 KB
WKE2024artystyczny
Data: 2024-02-01, rozmiar: 419 KB