1 lutego 2024

„ProtoTYpuj!” – wspólny konkurs dla zespołów uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo, 

miło mi poinformować, że rozpoczął się nabór szkół podstawowych do konkursu „ProtoTYpuj!”, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Nauka dla Ciebie”.

grafika konkursuNa laureatów konkursu (uczniów, nauczycieli i szkołę) czekają cenne nagrody. Tradycyjnie zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie pomocy naukowej przez zespół złożony z 4–6 uczniów, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje dwójka nauczycieli. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego. Wielka finałowa gala konkursu odbędzie się w czerwcu. W międzyczasie, w Centrum Nauki Kopernik zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne dla jego uczestników.  

Na stronie internetowej Centrum Nauki Kopernik można znaleźć formularz zgłoszeniowy i wszelkie informacje

Celem konkursu i programu „Nauka dla Ciebie” jest wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielne eksperymentowanie i odkrywanie nauki w życiu codziennym), a także popularyzacja nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integracja lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi.

Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.