10 kwietnia 2018

Wykaz przeprowadzanych w roku szkolnym 2017/2018 konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.