30 stycznia 2024

XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Konkurs Wiedzy o Podatkach organizuje Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Śląski Oddział jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu.

W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach mogą uczestniczyć uczniowie/słuchacze wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, którzy w roku odbywania się konkursu ukończą maksymalnie 20 rok życia.

Konkurs jest dwuetapowy. W wyznaczonym terminie uczestnicy rozwiązują test odpowiadając na 30 pytań, najlepszych dziesięciu z każdego województwa przechodzi do etapu ogólnopolskiego.

W dniu 29 lutego odbędzie się pierwszy etap XIV Konkursu na platformie moodle w godzinach od 10.00 do 18.00. System dopuści uczestnika do udziału w Konkursie przez 30 minut licząc od momentu kliknięcia na Start. link do logowania do platformy będzie dostępny od 27 lutego br. na stronie www.silesia.kidp.pl w zakładce Konkursy.

Na tej samej stronie znaleźć można wszelkie szczegółowe informacje.

Test będzie zawierał 30 pytań z zakresu podatków i opłat obowiązujących w Polsce, a w szczególności z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z podatku VAT oraz Ordynacji Podatkowej jak również z Ustawy o doradztwie podatkowym.

Ogólnopolski Finał Konkursu odbędzie się stacjonarnie w Katowicach 5 kwietnia 2024 r.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Organizatora.