7 grudnia 2023

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

plakat konkursuFundacja im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Należy dokonać elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie na stronie: https://www.konkurswykleci.pl/zgloszenia/ z 2 załącznikami:

(Wzory oświadczeń są w załączeniu do niniejszego Regulaminu.)

Prace uczniów należy przesyłać do dnia 31 marca 2024 r. – w miesiącu obchodzenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyniki zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2024 r.

To już XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to największy pod względem ilości uczestników i najdłużej organizowany konkurs o tej tematyce. W zeszłym roku z całego kraju nadesłano 1620 prac uczniów. Dzięki uczestnictwu w konkursie uczniowie szlifują swoje talenty artystyczne, poznają historię najnowszą Polski oraz uczą się samodzielnie pracować ze źródłami historycznymi.

Uroczyste zgrupowanie laureatów XIII edycji Konkursu planowane jest na 24 czerwca 2024 r. w Lublinie i będzie połączone z odwiedzeniem miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym po zakończeniu II wojny światowej.

Patronat Honorowy:

 • Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy:

 • Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki
 • Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka
 • Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
 • Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk
 • Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk
 • Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa
 • Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flaszer
 • Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
 • Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
 • Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch
 • Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka
 • Pomorski Kurator Oświaty – Małgorzata Bielang
 • Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik
 • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki
 • Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska-Kulesza
 • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Patronat medialny:

 • TVP3 Lublin
 • Polskie Radio Lublin
 • Gość Niedzielny
 • Miesięcznik „Polska Zbrojna. Historia”
 • Portal wMeritum.pl
 • Głos Lubelski

W załączeniu przesyłamy:

 • Regulamin XIII edycji Konkursu
 • plakat XIII edycji Konkursu (będzie uzupełniany o kolejne patronaty)

Wszelkie informacje o XIII edycji Konkursu można znaleźć na portalu Konkursu:

https://www.konkurswykleci.pl/kategoria/xiii-edycja-konkursu/

oraz na stronie organizatora: https://www.fkw.edu.pl/xiii-ogolnopolski-konkurs-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni-2024-r/

Załączniki

Regulamin-XIII-edycji-Konkursu-o-ZW-2024
Data: 2023-12-07, rozmiar: 122 KB
plakat-konkurs-zw-2024
Data: 2023-12-07, rozmiar: 569 KB