7 grudnia 2023

Podsumowanie Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2023

logo projektuJUBILEUSZOWA GALA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO EKOSZKOŁA-EKOPRZEDSZKOLE-EKOUCZEŃ 2023

23 listopada br. w Borzęcinie rozstrzygnięto XV edycję Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2023. Do miejscowego Domu Kultury przyjechali, niemal z całego województwa, zwycięzcy poszczególnych rund tego konkursu ekologicznego dla szkół i przedszkoli. Oprócz prezentacji wyników pracy uczniów, podsumowano 15 lat organizacji wydarzenia, które zaczynało się przecież jako konkurs w małej szkole w Borzęcinie Dolnym, a dzisiaj jest przedsięwzięciem wojewódzkim, którego partnerem jest Małopolski Kurator Oświaty.

Tytuł Ekoszkoła 2023 otrzymała Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie. Ekoprzedszkolem 2023 zostało Publiczne Przedszkole w Ołpinach (powiat tarnowski, gmina Szerzyny). Wręczono także statuetki Ekoucznia zdobyte w konkursie wiedzy o środowisku i parkach krajobrazowych (runda pierwsza projektu). Otrzymali je: Nikodem Melczewski ze Szkoły Podstawowej im. Armii „Kraków” w Żębocinie (gmina Proszowice, powiat proszowicki) w kategorii klasy IV-VI oraz Julia Hodur z Zespołu Szkół w Żarkach (gmina Libiąż, powiat chrzanowski) w kategorii klasy VII-VIII.

W trakcie gali nie zabrakło wielu ciepłych, wspierających i pełnych uznania słów adresowanych do organizatorów wydarzenia, chwalących za profesjonalizm, wysoką jakość realizowanego konkursu oraz życzenia kolejnych, udanych edycji. Organizatorzy wręczyli partnerom i patronom okolicznościowe jubileuszowe statuetki w dowód uznania za wieloletnie wsparcie przedsięwzięcia. Doceniono także pracę członków komisji.

mapa powiatów Małopolski W projekcie uczestniczyły szkoły i przedszkola z 14 powiatów województwa: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego, miasta Tarnów i miasta Kraków.

Podstawowe cele konkursu to włączenie dzieci i młodzieży do aktywnej pracy na rzecz ochrony przyrody. Poprzez Projekt Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń młodzi ludzie poznają przyrodę, budują świadomość ekologiczną, kształtują aktywną postawę i kulturę ekologiczną, inspirują nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska, uczą się podziwiać piękno przyrody.

Podczas uroczystej gali podsumowano wszystkie pięć etapów Projektu. Zaprezentowano wyniki testu z wiedzy ekologicznej i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. W teście wiedzy uczestniczyło 132 uczniów. Ponadto przedstawiono wyniki przesłanych filmów pt. „Drugie życie przedmiotów”, prezentacji multimedialnych z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielników i albumów prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakatów ekologicznych.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Roman Łucarz – Starosta Powiatu Tarnowskiego, Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.logotypy patronów honorowych

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowo wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, wspierające to przedsięwzięcie ekologiczne od pierwszej edycji.

Organizatorami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty.

We wrześniu br. podczas gali 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, za organizację Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń oraz zaangażowanie w szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody I miejsce w kategorii „ekoSZKOŁA” zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.

Warto także przypomnieć, że podczas III. Międzynarodowego Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019, za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” Gmina Borzęcin została nagrodzona prestiżową Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”.

Galę podsumowującą uświetnił występ artystyczny dzieci przedszkolnych oraz chóru Borzęckie Słowiki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym.

Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Gali Jubileuszowej i zapoznania z załączonymi wynikami Projektu.

zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie
zdjęcia nagrodzonych w Projekcie

Załączniki

Wyniki Projektu 2023
Data: 2023-12-07, rozmiar: 104 KB