20 maja 2024

XXX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (KDE) zatytułowanej Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21.09.2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematyka konferencji wieńczącej dorobek dwudziestoletniej działalności Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej kieruje nas ku przyszłości. Zmieniające się potrzeby edukacyjne kolejnych pokoleń wymagają rewolucji w podejściu do nauczania. Konieczne jest odejście od sztywnych struktur jednolitej szkoły na rzecz zindywidualizowanych ścieżek rozwoju, odpowiadających potrzebom uczniów, studentów i dorosłych. W tym kontekście istotnym wyzwaniem staje się edukacja przygotowująca do uczenia się przez całe życie. Najważniejszym celem konferencji jest stworzenie i udostępnienie przestrzeni dla pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń z zakresu diagnostyki edukacyjnej.

Konferencja kierowana jest do kilku kluczowych grup interesariuszy: nauczycieli, nauczycieli akademickich, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, naukowców, przedstawicieli kuratorium i komisji egzaminacyjnych, samorządowców.

Załączniki

List intencyjny
Data: 2024-05-20, rozmiar: 737 KB
Komunikat
Data: 2024-05-20, rozmiar: 699 KB