21 marca 2023

„ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE DZIECI I MŁODZIEŻY – PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE, PROFILAKTYKA” – pierwsza z cyklu konferencji za nami

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak zainicjowała cykl konferencji  pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”. Konferencję zorganizowano we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Konferencja uzyskała Honorowy Patronat Rzecznika Praw Dziecka.

Pierwsza z cyklu konferencja odbyła się 14 marca 2023 r. w gościnnych murach Wadowickiego Centrum Kultury. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkół powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

Na program konferencji złożyły się wystąpienia:

  • „Samookaleczenia, myśli i próby samobójcze u nastolatków – jak je rozumieć i interweniować” – Pan Bartłomiej Taurogiński, lekarz z Kliniki Psychiatrii
    i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci  i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  • „Zachowania suicydalne. Samobójstwa – Wpływ Sieci. Współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”, „Środki psychoaktywne w placówce oświatowej. Ujęcie praktyczne.” – Pan podinspektor Wojciech Chechelski i Pan młodszy aspirant Hubert Bracik – przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.     

W konferencji zadeklarowało udział 326 osób, ale już dzisiaj wiemy, że było ich 369, bo tyle mieści sala WCK. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników. Ilość pytań oraz niekończąca się dyskusja  z prelegentami jest najlepszą recenzją tego wydarzenia.

Małopolski Kurator Oświaty składa podziękowanie dla współorganizujących niniejszą konferencję i jej Uczestników.

Kolejne konferencje planowane są w następujących terminach:

  • 4 kwietnia 2023 r. –   Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie,
  • 14 kwietnia 2023 r. – Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu,
  • 20 kwietnia 2023 r. – Kuratorium Oświaty w Krakowie,
  • 28 kwietnia 2023 r. – Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu.

Zaproszenia na Konferencję będą przesłane Państwu Dyrektorom poprzez wizytatorów.