10 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na “Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – formularz cenowy