9 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Wadowicach”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług