15 stycznia 2020

Zapytanie ofertowe na „Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynku użytkowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, przy ul. Szlak 73 w Krakowie”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług