13 października 2023

Życzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

co roku 14 października obchodzimy Dzień Komisji Edukacji Narodowej, wciąż pięknie i słusznie nazywany Dniem Nauczyciela.

Składam Wszystkim Państwu: Nauczycielom, Dyrektorom, Pracownikom Administracji i Obsługi serdeczne życzenia zdrowia, radości, dumy i satysfakcji z osiągnięć Waszych uczniów. Niech wszystkie dobre słowa, słowa wdzięczności, które słyszą Państwo w tych dniach od dzieci i młodzieży, od absolwentów i rodziców będą źródłem siły, pełnego zaangażowania i poczucia satysfakcji, tej zawodowej i ludzkiej. Państwa solidność, trud, autentyczność, poświęcony uczniom i szkole czas i serce są fundamentem sukcesów. Tych życzę obficie. zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Niech zawsze towarzyszą Państwu szacunek oraz ludzka życzliwość i wsparcie.

 

Z poważaniem

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty