Maj 2018

30 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej Załącznik nr 5 – wykaz […]

29 maja 2018

Gala podsumowująca 3. edycję Turnieju Historycznego „Cechy dawnego Krakowa”

W siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie odbyła się Gala podsumowująca 3. edycję Turnieju Historycznego „Cechy dawnego Krakowa” połączona z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród i wyróżnień. W uroczystości udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

25 maja 2018

Finał 3. edycji Konkursu Literacko-Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży – „Kresowe Szlaki Niepodległej Polski”

Finał Konkursu – wręczenie nagród, a także przegląd wyróżnionych prac połączony z koncertem Orkiestry Wojskowej z Krakowa odbył się w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach.

22 maja 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach II i IV zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach II i IV zamówienia

22 maja 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 maja 2018

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

W krakowskim Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” orgnizowanego przez KRUS.