Czerwiec 2018

29 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia projektu Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wzór umowy  

28 czerwca 2018

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2018 roku

Kraków, dnia 28 czerwca 2018 r. WO-II.272.7.2018.MT   Szanowni Państwo   W nawiązaniu do pisma WO-II.272.7.2018.MT z dnia 15 czerwca 2018 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego. Przekazane wykazy dzieci zostały […]

26 czerwca 2018

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty w Zakliczynie

W Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie odbyła się konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty. Spotkanie dotyczyło m.in. podsumowania działalności organu nadzoru pedagogicznego, współpracy z samorządami oraz dalszych działań Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

23 czerwca 2018

Wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

W Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”, mającego na celu kultywowanie i upowszechnianie ideałów wartości ruchu „Solidarność” oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat.

22 czerwca 2018

Eliminacje do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół prowadzących klasy mundurowe   Zapraszam do udziału w eliminacjach do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. Zawody odbędą się 4 września 2018 r. w Garnizonowym Ośrodku Szkolenia „Pasternik” Rząska. Proszę o mailowe potwierdzenie udziału: iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl oraz zapoznanie się z Regulaminem.   Iwona Florczyk-Szwak Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. (12) 448 […]

22 czerwca 2018

IV Centralny Zlot Klas Mundurowych – Żagań 2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, przystąpił do organizacji IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, który planowany jest w terminie 30 września – 6 października 2018 r. w Żaganiu. Miejscem realizacji Zlotu będzie Ośrodek Szkolenia Poligonowego, obozowisko Karliki w Żaganiu. Za główne cele […]

22 czerwca 2018

Ogłoszenie wyników Konkursu historycznego „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zakończyła ocenianie nadesłanych prac konkursowych do etapu finałowego zgodnie z Regulaminem Konkursu.