Kwiecień 2018

26 kwietnia 2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

25 kwietnia 2018

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Na Polu Chwały… Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej”

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

25 kwietnia 2018

Konferencja w Zatorze – „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”

W Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”, której uczestnikami byli dyrektorzy i pedagodzy szkół powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

23 kwietnia 2018

VI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Gromnik 2018

W Amfiteatrze usytuowanym w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku odbył się VI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Organizatorami tegorocznego Przeglądu byli: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie i Starosta Tarnowski.

18 kwietnia 2018

Uroczyste zakończenia Małopolskich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

W pierwszej połowie kwietnia br. odbyły się uroczyste zakończenia Małopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

18 kwietnia 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.