Kwiecień 2018

26 kwietnia 2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

25 kwietnia 2018

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Na Polu Chwały… Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej”

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

25 kwietnia 2018

Konferencja w Zatorze – „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”

W Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”, której uczestnikami byli dyrektorzy i pedagodzy szkół powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

23 kwietnia 2018

VI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Gromnik 2018

W Amfiteatrze usytuowanym w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku odbył się VI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Organizatorami tegorocznego Przeglądu byli: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie i Starosta Tarnowski.

23 kwietnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2018 r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2017/2018.

20 kwietnia 2018

Konkurs literacki i plastyczny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim i  Młodzieżowy Dom Kultury ,,Śródmieście’’ we Wrocławiu zapraszają dzieci i młodzież krakowskich szkół do udziału w VI edycji konkursów dla dzieci i młodzieży – literackim i plastycznym. Konkurs jest sposobem na zaangażowane uczestnictwo w ideę niesienia pomocy potrzebującym, wedle myśli św. Brata […]