Kwiecień 2018

26 kwietnia 2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

25 kwietnia 2018

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Na Polu Chwały… Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej”

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

25 kwietnia 2018

Konferencja w Zatorze – „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”

W Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”, której uczestnikami byli dyrektorzy i pedagodzy szkół powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.