Styczeń 2019

30 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

28 stycznia 2019

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2019

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2019 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]

28 stycznia 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania.

28 stycznia 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki

Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki

22 stycznia 2019

IV Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim – zaproszenie do udziału szkół

Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe do udziału w IV Mistrzostwach Klas Mundurowych na poligonie drawskim, które odbędą się w dniach 1-4 kwietnia 2019 r. Organizatorem imprezy jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2011 r. w Kaliszu Pomorskim, we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 16 WOG w Drawsku Pomorskim, Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w […]

18 stycznia 2019

Publikowanie informacji promujących przedsięwzięcia podmiotów zewnętrznych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o publikację na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o przedsięwzięciu o charakterze oświatowym. Załącznik Nr 1 – Struktura informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Załącznik Nr 2 – Oświadczenie w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Inne załączniki, […]