18 stycznia, 2019

18 stycznia 2019

Publikowanie informacji promujących przedsięwzięcia podmiotów zewnętrznych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o publikację na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o przedsięwzięciu o charakterze oświatowym. Załącznik Nr 1 – Struktura informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Załącznik Nr 2 – Oświadczenie w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Inne załączniki, […]