Marzec 2019

29 marca 2019

Materiały do pobrania

Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ingerencja w integralność zdjęcia jest niedozwolona. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Małopolskiego Kuratora Oświaty. Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia informacją o źródle pochodzenia: Kuratorium Oświaty w Krakowie.

28 marca 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej … Załącznik nr 5 – […]

27 marca 2019

Konkurs Historyczny PATRIA NOSTRA – przedłużony termin zgłoszeń upływa już 3 kwietnia

Organizator Konkursu Patria Nostra przypomina, że przedłużony, w związku z licznymi prośbami dyrektorów szkół,  termin zgłoszeń oraz nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 3  kwietnia  2019 r. ABY  DOTRZYMAĆ  TERMINU  NALEŻY: Jak najszybciej zarejestrować szkołę na stronie: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-malopolska-2018-2019 Po zarejestrowaniu do szkół zostanie wysłany mail potwierdzający udział w konkursie z tematami prac do wyboru Prace należy […]

25 marca 2019

XXVI Konkurs Recytatorski i Konkurs Plastyczny im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”

Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach zaprasza do udziału w XXVI Konkursie Recytatorskim  i Plastycznym im. Augustyna Suskiego pt. „Strofy o Ojczyźnie”. Augustyn Suski  jest patronem konkursu, który odbywa się od 1994 roku. Był wybitnym rodzimym poetą, patriotą i działaczem społecznym. Zginął w KL Auschwitz w 1942 roku. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i […]

25 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina”

Celem Konkursu jest pokazanie znaczenia i wartości rodziny w życiu człowieka. Adresatami są przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Termin nadsyłania prac 20 maja 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi tuż przed Dniem Dziecka 31 maja 2019 r. Szczegółowe informacje o Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt.„Na początku była miłość – moja rodzina” znajdują się […]