Maj 6, 2019

6 maja 2019

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

W bieżącym roku pełną dotacją objęte są podręczniki dla uczniów klasy III i VI Szkoły Podstawowej oraz podręczniki dla uczniów będących wzrostem w stosunku do liczby podręczników dla danej klasy znajdujących się na stanie biblioteki

6 maja 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019

Informuję, o możliwości dokonania ewentualnych – niezbędnych zmian pomiędzy kwotami dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – termin 31 maja 2019 r.