20 stycznia, 2021

20 stycznia 2021

Wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć mogą składać wyłącznie dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (wniosek nie dotyczy przedszkoli oraz placówek), wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania mogą  składać wyłącznie dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych […]