24 listopada, 2021

24 listopada 2021

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (formularz nr 1), II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy) III. Termin składania wniosków: Do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. IV. Osoby do kontaktu: Oddział Strategii i Analiz Jarosław Stypuła – sekretarz ds. organizacji […]