21 grudnia 2021

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny – przedłużenie terminu zgłoszeń

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres: konkurs.Polska.Wegry@kuratorium.krakow.pl skan wypełnionego uprzednio formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

W związku z tym, że bardzo dużo szkół z całej Polski zwróciło się do Organizatorów Konkursu z prośbą o przedłużenie terminu zgłoszeń, zapadła decyzja, że ostatecznym dniem przyjmowania zgłoszeń jest dzień 4 lutego br.

Jednocześnie informujemy, że Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie, jako jeden z Organizatorów Konkursu ufundował bardzo atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów Konkursu oraz ich opiekunów (nauczycieli). Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytutu.